Novák Milan


Odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Budova C PřF JU
II.patro, místnost: E2

Telefon: +420 387776256
E-mail:   novis@prf.jcu.cz

Konzultační hodiny: dle domluvy

Odborné zaměření:

Projekty:

 • TAČR 2020 - 2022 - Bezdrátová sonda pro monitoring kůrovce, projekt.
 • TAČR 2020 - 2022 - Dálková regulace elektronických přístrojů s využitím servomotoru, projekt.
 • TAČR 2020 - 2022 - Zařízení pro přenos MIDI signálů s expanzní konstrukcí.
 • EU 2017 - 2020 - BarkBeeDet: Včasná identifikace stromů napadených lýkožroutem smrkovým s využitím technologie dronů, č. 40 v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.
 • EU 2017 - 2020 - SmartGrid – optimalizace spotřeby energie v průmyslových provozech. Projekt ve spolupráci s Bavorskem.

Výuka:

 • IS STAG                           

Vzdělání:

 • 2000 Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta obor Fyzika – Výpočetní technika pro SŠ.
 • 2004 – Rigorózní zkouška pro získání titulu PhDr. Na Pedf UK Praha
 • 2007 – obhajoba disertační práce na téma na Pedf UK Praha, získání titulu Ph.D.

Praxe:            

 • 2016 - současnost Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky
 • 2004 - 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky
 • 2009 - současnost  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, ÚAI