Poplatky a financování


 • Poplatky při studiu v českém jazyce

  Studenti studující v českém jazyce neplatí žádné poplatky za studium,  viz: Opatření děkanky

 • Poplatky při studiu v anglickém jazyce

  Studenti studující v anglickém jazyce platí roční poplatek 3000 Kč, viz: Opatření děkanky

 • Stipendia

  Stipendium pro studenty v doktorském studiu začínají na 10000 Kč/měsíčně a následně se zvyšují v závislosti na prezentacích na konferencích či publikacích až na 12 500 Kč/měsíčně, detailnější informace naleznete v Opatření děkana o výši stipendií.

 • Pedagogická činnost

  Studenti českých prezenčních doktorských programů jsou povinni se účastnit výuky studentů na fakultě v rozsahu 42 hodin za studium a dostávají odpovídající finanční odměnu.

 • Projektové peníze

  V rámci výzkumných projektů je možné vyplácet studentům pravidelné odměny. Pro více informací o této možnosti kontaktujte svého školitele.

 • GAJU

  Grantová agentura Jihočeské univerzity podporuje studenty dvěma formami:

  a) jako členy týmových projektů (podává zaměstnanec JU, ale v týmech musí být alespoň polovina členů studenty). Projekty jsou tříleté a může docházet k výměně studentů během doby řešení projektu. Projekt umožňuje čerpat prostředky na výzkumnou činnost včetně cestovného a pravidelné i mimořádné stipendium. Student musí být ve standardní době magisterského nebo doktorského studia.

  b) jako řešitele individuálních projektů (podává student), které jsou zpravidla zaměřeny na výzkumnou činnost prováděnou studenty doktorského studijního programu v prezenčním studiu (a standardní době studia).

  Doba trvání individuálního projektu je 1 nebo 2 roky.

  Více informací o GAJU naleznete zde.