Přihláška


  • Termíny podání přihlášek

   Přihláška včetně všech dokladů a potvrzení o zaplacení musí být zaslána nejpozději do 20. května 2022.
   V případě osobního doručení na studijní oddělení do 11 hodin výše stanoveného dne.

  • Poplatek

   Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč (20 EURO). Může být uhrazen na pokladně PřF JU nebo na účet.
   Název banky: ČSOB Účet: 104725778 / 0300
   Vaiabilní symbol: 6020106
   Specifický symbol: rodné číslo uchazeče bez lomítka, v případě cizinců bez přiděleného rodného čísla jejich datum narození ve formátu rok, měsíc, den (rrrrmmdd)

  • Přihláška

   Přihláška ze stažení zde

   V případě nejasností kontaktujte studijní oddělení.

  • Termíny přijímacích řízení

   Zimní termín přijímacího řízení proběhne koncem ledna nebo v první polovině února 2021.
   Letní termín přijímacího řízení proběhne v červnu 2022.
   Přijímací řízení do programu Aplikovaná fyzika proběhne na přelomu září a října 2021.
   O přesném datu budou zájemci informováni.