Doktorské studijní programy


Název studijního programu

Platnost akreditace do

Instituce s rozšířenou akreditací

Garant oboru

Katedra

Aplikovana fyzika/ Applied Physics

1. 7. 2026

není rozšířená akreditace

doc. RNDr. Vitězslav Straňák, Ph.D.

Kadetra fyziky

Biofyzika/ Biophysics

28. 7. 2030

Biologické centrum AV ČR
Mikrobiologický ústav AV ČR

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.

Katedra fyziky

Biochemie / Biochemistry

28. 12. 2028

 

prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

Katedra chemie

Entomologie/ Entomology

16. 11. 2028

Biologické centrum AV ČR

prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Katedra zoologie

Hydrobiologie/ Limnology

16. 11. 2028

Biologické centrum AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR 

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.

Katedra biologie ekosystémů

Parazitologie/ Parasitology

16. 11. 2028

Biologické centrum AV ČR

doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Katedra parazitologie

Biologie ekosystémů a ekologie/ Ecosystem Biology and Ecology

16. 11. 2028

Biologické centrum AV ČR
Botanický ústav AV ČR

doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.

Katedra biologie ekosystémů

Botanika/ Botany

16. 11. 2028

Botanický ústav AV ČR

doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D.

Katedra botaniky

Integrativní biologie/ Integrative Biology

16. 11. 2028

Biologické centrum AV ČR
Mikrobiologický ústav AV ČR

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Katedra molekulární biologie a genetiky
Katedra medicínské biologie
Katedra experimentální biologie rostlin
Katedra zoologie

Zoologie/ Zoology

16. 11. 2028

Biologické centrum AV ČR

prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Katedra zoologie

VVšechny obory jsou akreditovány pro studium v českém a anglickém jazyce a jejich standardni doba studia je 4 roky. Všechny obory lze studovat formou denního nebo kombinovaného studia mimo programy APLIKOVANÁ FYZIKA / APPLIED PHYSICS a BIOFYZIKA / BIOPHYSICS; tyto jsou pouze v formě denního studia.