Centrum pro přírodovědné vzdělávání získalo zakázku od Jihočeské hospodářské komory

02.06.2021

V rámci podpory zavádění prvků digitálních kompetencí do výuky na školách zpracují odborníci z Katedry aplikované informatiky metodické materiály a v období 2021 - 2023 zrealizují 20 metodických workshopů zaměřených na rozvoj digitálních kompetencí pedagogů a žáků základních a středních škol.