Schůzka didaktiků PřF a středoškolských učitelů matematiky

19.04.2021

Setkávání se středoškolskými učiteli je jednou z aktivit Centra pro přírodovědné vzdělávání.


9. dubna proběhla schůzka didaktiků matematiky  PřF JU se zástupci SŠ učitelů matematiky. Obsahem schůzky bylo seznámení s nejnovějšími aktivitami MŠMT související s přípravou budoucích učitelů. Významnou a podstatnou částí setkání byla diskuze o rozšíření stávající spolupráce PřF a SŠ v oblasti výuky, praxí a také v oblasti tvůrčích aktivit.