Studenti PřF pomáhají s doučováním žáků základních škol

11.05.2021

Studenti pedagogických i nepedagogických oborů PřF, s podporou Centra pro přírodovědné vzdělávání, se zapojili do doučování žáků ZŠ.


Doučování, které organizuje Národní pedagogický institut spolu s organizací Člověk v tísni, pomáhá žákům, pro které může být dlouhodobá absence individualizované podpory fatální.