Již proběhlo

  Další příspěvky

  Aktuality

  O Katedře chemie

  Výzkumné aktivity katedry z velké části navazují na biologické disciplíny tradičně pěstované na Přírodovědecké fakultě nebo ústavech Biologického centra AVČR, s kterými úzce spolupracujeme ve sdíleném kampusu. Na ústavu se rozvíjejí nové směry výzkumu na pomezí chemie s fyzikou, matematikou a informatikou. Výzkumné zaměření katedry zahrnuje strukturní biochemii, aplikovanou biochemii, environmentální a analytickou biochemii, počítačové modelování, studium malých molekul i proteinů a jejich modifikací s využitím hmotnostní spektrometrie anebo vlastností a interakcí biomolekul s využitím fluorescenční mikroskopie.

  Neméně důležitou roli hraje na Katedře chemie PřF JU vzdělávání budoucích učitelů chemie pro střední školy. Přechod těchto studijních oborů na odborné fakulty by měl zvýšit kvalitu výchovy absolventů jejich bezprostředním kontaktem s výzkumným prostředím a odborníky pracujícími v oboru jejich aprobace. Kromě standardních studijních programů nabízíme i studium v přeshraničním bakalářském a magisterském studijním programu Biological Chemistry s Univerzitou Johana Keplera v Linzi, Rakosuku.

  Studium chemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity nabízí studentům jedinečnou možnost kombinace dynamicky se rozvíjející chemie, vynikající biologické výzkumné a vzdělávací základny a příjemného a přátelského studijního prostředí.