O katedře fyziky

Katedra fyziky PřF JU sídlí v budově C, dokončené v roce 2013, včetně praktikových laboratoří (fyzikální laboratoře, laboratoř elektroniky a akustiky), výzkumných laboratoří (laboratoř optické spektroskopie, laboratoř fyziky plazmatu a nanostruktur, laboratroř nanomateriálů, laboratoř elektroniky a akustiky), výpočetních klastrů a pracoven pro zaměstnance a studenty. Toto zázemí je k dispozici  studentům bakalářských programů (Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika, Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika), magisterských programů (Fyzikální měření a modelování, Učitelství fyziky pro střední školy, Biofyzika) a doktorských programů Aplikovaná fyzika a Biofyzika.

Aktuality

  • Klasický a kvantový chaos
    Pozvánka na populárně naučnou přednášku prof. Pavla Cejnara z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK na téma Klasický a kvantový chaos. Přednáška proběhne ve čtvrtek 19.5.2022 o 16:00 v posluchárně C2 Přírodovědecké fakulty JU. >

  • Laserové dny pro vysokoškoláky
    Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE chystají další Laserové dny pro vysokoškoláky! >

  • Studentské stáže ELI Beamlines
    Máte zájem o studentskou stáž v ELI Beamlines? >

Rychlý kontakt

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

vedoucí katedry fyziky
email: pjelinek@prf.jcu.cz
tel: +420 387 776 261


sekretářka katedry fyziky
email: kucerovam@prf.jcu.cz
tel: +420 387 776 247
bamed
Bosch
Leasing
Rhode Schwarz
Cosmetics