O Katedře matematiky

Katedra matematiky zabezpečuje výuku matematiky na Přírodovědecké fakultě JU. Garantuje bakalářské studijní programy Aplikovaná matematika a Matematika pro vzdělávání. Druhý z těchto programů je určen pro studenty, kteří se chtějí stát středoškolskými učiteli matematiky a pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství matematiky pro SŠ. Studenti bakalářského programu Aplikovaná matematika mohou navázat magisterským studiem aplikované matematiky na řadě jiných vysokých škol v Česku. Pracovníci Katedry matematiky  řeší vědecké otázky a publikují své odborné práce v mezinárodních  časopisech. Součástí Katedry matematiky je Centrum biomatematiky, které se zabývá aplikacemi matematiky v bologii.

Kde nás najdete

Kolej K3, II. n.p.

Poštovní adresa

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

vedoucí Katedry matematiky
email: krivan@prf.jcu.cz, tel: +420 387 772 234

Eliška Píšová
sekretářka Katedry matematiky
email: eliska.pisova@prf.jcu.cz, tel: +420 387 772 333