Výzva INTER-EUREKA LTE117

25.07.2016

MŠMT vyhlásilo program INTER-EXCELLENCE. "Program v plné míře nahrazuje některé samostatné programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji administrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na bázi účelové podpory (tj. programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II a KONTAKT II) a jeden program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na bázi institucionální podpory (tj. program GESHER/MOST), jejichž platnost vyprší v letech 2016-2017."
(zdroj PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE a další informace o programu-podprogramu .zip (4,3 MB),  https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-1-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte117), pro seznámení je vhodný soubor Představení programu INTER-EXCELLENCE (LT).pdf

První výzvou je podprogram INTER-E podřazený pod CÍL PODPORY 3 a nahrazující program EUREKA CZ. Podpoří zapojení českých podniků zabývajících se výzkumem a vývojem do mezinárodního programu EUREKA, propojení českých výzkumných pracovišť s mezinárodní scénou a tím i produkci kvalitních, v průmyslových odvětvích a službách aplikovatelných výsledků výzkumu a vývoje:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 20. července 2016 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 1. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE117 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.  Uzávěrka soutěžní lhůty MŠMT je 1. září 2016.

Podrobnější informace k vyhlášení výzvy naleznete na stránkách MŠMT  https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-1-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte117

Vzhledem k max. 50% podpoře výzvy INTER-E žádám případné zájemce o oznámení záměru podat projekt na veda@prf.jcu.cz nejpozději 19. srpna, aby mohlo být projednáno fakultní kofinancování.

M. Předota