Studentská grantová agentura (SGA) PřF JU

Podpora projektů studentů bakalářského a magisterského stupně studia


SGA 2022

SGA 2021

SGA 2020

SGA 2019

SGA 2018

SGA 2017

Dřívější ročníky SGA

Struktura SGA