SGA 2019


Hodnocení návrhů projektů

Vyhlášení soutěže

Žádost o udělení grantu – titulní strana

Žádost o udělení grantu – popis projektu

Závěrečný seminář

Oceněné nejlepší projekty SGA 2019:

1. místo Monika Ederová,  prémiové stipendium 3000 Kč
2. místo Bc. Michaela Uhrová, prémiové stipendium 2000 Kč
3. místo Andrea Růžičková, prémiové stipendium 1000 Kč

English version: