SGA 2020


Hodnocení návrhů projektů

Vyhlášení soutěže

Žádost o udělení grantu – titulní strana

Žádost o udělení grantu – popis projektu

Formulář závěrečné zprávy

Vzhledem k zahraničním řešitelům SGA je velmi preferovaným jazykem společného závěrečného semináře angličtina. Čeština je povolená, ale pokud to není nezbytné, zvolte angličtinu.
Jazyk závěrečné zprávy je zcela na volbě studenta (pro seminář v AJ se ale může hodit už zprávu připravit v AJ).

V době omezeného přístupu studentů na PřF je možné podpisy nahradit e-mailovým souhlasem garanta s obsahem závěrečné zprávy a elektronickým odevzdáním zprávy na veda@prf.jcu.cz .

Závěrečný seminář 10. 12. 2020

Oceněné nejlepší projekty SGA 2020:

1. místo Monika Bürgerová, Bc. Adéla Danielová, prémiové stipendium 3000 Kč
2. místo Kateřina Bouberlová, Bc. Kristýna Brožová, prémiové stipendium 2000 Kč
3. místo Bc. Lukáš Strych, Bc. Matěj Miláček, Bc. Jiřina Weberová, DiS., prémiové stipendium 1000 Kč

English version: