Závěrečný seminář


Závěrečný seminář řešitelů SGA 2020 se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2020 od 16:00 online pomocí programu Zoom. Účastníci si mohou nainstalovat program Zoom nebo pracovat pouze v internetovém prohlížeči. Odkaz na seminář je https://bit.ly/seminar-sga

Program semináře

Zváni jsou garanti řešitelů, uchazeči o SGA 2021 a všichni zájemci z řad studentů a zaměstnanců.

Pokyny k prezentaci:

1) Čas max. 7 minut + 2 min. na diskusi.
2) Struktura odpovídající závěrečné zprávě - podstata projektu, dosažené výsledky, naplnění stanovených cílů, finanční přehled.