SGA 2021


Hodnocení návrhů projektů

V roce 2021 Akademický senát PřF JU rozhodl o financování všech projektů hodnocených A a B.

Vyhlášení soutěže

Žádost o projekt

Formulář závěrečné zprávy

Vzhledem k zahraničním řešitelům SGA je velmi preferovaným jazykem společného závěrečného semináře angličtina. Čeština je povolená, ale pokud to není nezbytné, zvolte angličtinu.
Jazyk závěrečné zprávy je zcela na volbě studenta (pro seminář v AJ se ale může hodit už zprávu připravit v AJ).

Závěrečný seminář 10. 12. 2021

Oceněné nejlepší projekty SGA 2021:

1. místo Jan Pokorný, Bc. Jaroslav Kubín, prémiové stipendium 3000 Kč
2. místo Bc. Markéta Macho, Bc. Vojtěch Dolejšek, prémiové stipendium 2000 Kč
3. místo Bc. Tereza Dolejšková, prémiové stipendium 1000 Kč

English version: