SGA 2022


Hodnocení návrhů projektů

V roce 2022 Akademický senát PřF JU rozhodl o financování všech projektů hodnocených A a B.

Vyhlášení soutěže

Žádost o projekt

English version: