Naše objevy

Co způsobí lokální vymření běžných rostlin ve vztazích mezi rostlinami a opylovači

02.11.2020

Paolo Biella z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a z italské University of Milano-Bicocca a jeho spolupracovníci uskutečnili experiment v reálném prostředí, v jehož průběhu z lokálního společenstva postupně odstranili čtyři běžné druhy rostlin se strategií generalisty.

#naseobjevy

Přečíst celé

Mravenci, chvostoskoci a termiti v půdě tropického deštného lesa

19.10.2020

Yves Basset z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR, Smithsonian Tropical Research Institute v Panamě a University of Panama a jeho spolupracovníci ve své nové studii prozkoumali prostorové rozložení mravenců, chvostoskoků a termitů v půdě tropického pralesa.

#naseobjevy

Přečíst celé

Hmyzožravé ptáky lákají borovice napadené herbivory

05.10.2020

Elina Mäntylä z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR, německé Freie Universität Berlin a finské University of Turku a její kolegové detailně prozkoumali reakci sýkor koňader a sýkor modřinek na poškození borovic lesních herbivorními larvami blanokřídlých hřebenulí borových.

#naseobjevy

Přečíst celé

Jaký vliv má struktura krajiny na půdní mikroorganismy lesů

07.09.2020

Sophie Mennicken z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a francouzské Université Toulouse-III-Paul-Sabatier a její spolupracovníci zjišťovali, zda diverzita hub a bakterií ve společenstvech půdních mikroorganismů souvisí se zalesněním krajiny v nedávné či dávnější minulosti.

#naseobjevy

Přečíst celé

Jaké je ovzduší v podzemním obydlí afrických hlodounů

24.08.2020

Radim Šumbera z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svými kolegy nedávno prozkoumal složení vzduchu v norách a hnízdech, které byly právě obývané velkými africkými podzemními savci hlodouny velkohlavými  Tachyoryctes macrocephalus. Tito hlodouni se přitom vyskytují pouze v afroalpinské zóně pohoří Bale v Etiopii.

#naseobjevy

Přečíst celé

Sedm nových pernatěnek z Kamerunské hory

10.08.2020

Vincent Maicher z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci nedávno zpracovali další část sběrů motýlů, které získali v tropických lesích na Kamerunské hoře. Všechny studované vzorky pocházejí z osmi lokalit na jihozápadních a jižních svazích Kamerunské hory. Lokality se nacházejí v nadmořské výšce od 350 do 2 200 metrů.

#naseobjevy

Přečíst celé

Nálezy pravěkých domů a sociální uspořádání tehdejších společností

27.07.2020

Evoluční antropologové z Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích spolu s archeology z Archeologického ústavu AV ČR v Praze zjišťovali, zda skutečně existuje vztah mezi pravidly bydlení novomanželů a velikostí obydlí v dané společnosti, vyjádřené průměrnou podlahovou plochou. Analyzovaly údaje o celkem 86 předindustriálních společnostech z celého světa, z nichž bylo 22 matrilokálních.

#naseobjevy

Přečíst celé

Jaké osobnosti mají tamaríni a kosmani

29.06.2020

Michaela Másílková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a její spolupracovníci ve svém výzkumu využili data z pozorování chování v zajetí žijících jihoamerických drápkatých opiček, tedy malých primátů řazených do čeledi kosmanovitých (Callitrichidae).

#naseobjevy

Přečíst celé

Nový druh sinice Nostoc neudorfense z České republiky

22.06.2020

Josef Elster z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a jeho kolegové nedávno prostudovali kmen sinic z okruhu rodu Nostoc, označený jako ARC8. Tento kmen byl izolován ve Františkově, v záplavové oblasti řeky Dračice, která je pravostranným přítokem Lužnice, v jihovýchodní části Jihočeského kraje.

#naseobjevy

Přečíst celé

Způsob života podmiňuje genetickou strukturu lidských populací v africkém Sahelu

08.06.2020

Pavel Duda z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stal součástí týmu, který sestavil rozsáhlý soubor genetických dat, zahrnující sekvence mitochondriální DNA a z „mužského“ pohlavního chromozomu Y. Celkem zpracovali 1 714 vzorků DNA od 39 lidských populací, žijících v západní, centrální a východní části Sahelu.

#naseobjevy

Přečíst celé

Jak zkoumat mikrobiomy komárů přenášejících infekce

01.06.2020

Vliv používaných metod při výzkumu na mikrobiomy zkoumaných komárů se svými kolegy prostudovala Sonia M. Rodríguez-Ruano z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Badatelé porovnávali různé přístupy ve výzkumu mikrobiomu komářích vektorů a snažili se najít efektivní a ekonomicky přijatelný postup pro studium mikrobiomu na úrovni jednotlivých komárů.

#naseobjevy

Přečíst celé

Vzájemné působení hlístic a vosiček v housenkách blýskavek

18.05.2020

Haq Abdul Shaik z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci použili housenky blýskavek, aby ověřili vzájemné působení mezi entomopatogenními hlísticemi Steinernema carpocapsae a parazitickými vosičkami Habrobracon hebetor.

#naseobjevy

Přečíst celé

Jak vlny veder ovlivňují život sladkovodních plžů uchatek

04.05.2020

Bruno M. Carreira z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, portugalské Universidade de Lisboa a švédské Uppsala University se svými spolupracovníky prozkoumal vliv délky vlny vedra na příjem potravy a životní cyklus sladkovodního plže uchatky Radix balthica, který se běžně vyskytuje v Evropě i Asii.

#naseobjevy

Přečíst celé

Objev enzymů DNA metyltransferáz u klíštěte obecného

06.04.2020

Kateryna Kotsarenko z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR a její spolupracovníci prostudovali metylaci DNA v genomu klíštěte obecného, v různých stádiích jeho životního cyklu a v obou pohlavích. Zaměřili se přitom na enzymy DNA metyltransferázy, které jsou za metylaci DNA zodpovědné.

#naseobjevy

Přečíst celé

Evoluční buněčná biologie mitochondriálního komplexu MICOS z pohledu parazita

16.03.2020

Hassan Hashimi z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se ve své nové studii zaměřil na využití pozoruhodného modelového organismu trypanosomy spavičné (Trypanosoma brucei) pro výzkum evoluční buněčné biologie starobylého multiproteinového mitochondriálního komplexu MICOS (mitochondrial contact site and cristae organization system).

#naseobjevy

Přečíst celé
<< předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující >>