Podpora vědy na PřF JU


Oddělení pro vědu

Šíří informace o výzvách: projektové výzvy, soutěže a nominace na ocenění

Přijímá, kontroluje a odesílá grantové žádosti a zprávy (GA ČR, TA ČR, projekty ministerstev)

Eviduje grantové projekty a smlouvy

Ekonomický grantový servis

Připravuje grantové smlouvy, zajišťuje ekonomickou kontrolu projektových záležitostí (v obou případech je primárním kontaktem pro řešitele odd. pro vědu)

Kontroluje čerpání finančních prostředků, pomáhá uskutečňovat nákupy a platby v souladu s pravidly

Projektové oddělení

Administrace projektů EU a dalších zahraničních (přeshraničních) projektů

Projektový monitoring

Grantová podpora PřF JU / JU

Týmové projekty GA JU: podávané jednou za tři roky, podpora týmů doktorandů

Individuální projekty GA JU: podpora jednotlivých doktorandů (každoročně podávání žádostí do cca poloviny října)

Studentská grantová agentura (SGA PřF JU): podpora studentů bakalářského a magisterského studia (žádosti do cca konce listopadu)

Postdoktorské pozice

Univerzitní postdoktorské pozice: financování maximálně dvouletých pobytů (příjem žádostí na PřF do konce srpna; metodika; kritéria; přehled udělených pozic)

Fakultní pozice: rozšířená podpora uchazečů o univerzitní postdoktorskou pozici, prodloužení stávajících pobytů

Finanční podpora

RVO prostředky kateder odvozené od vědeckého výkonu pracovišť

Osobní příplatky odvozené od vědeckého výkonu zaměstnanců (pravidelné měsíční příplatky) a doktorandů (prémiové jednorázové stipendium)

Poskytování bonusových prostředků řešitelům/spoluřešitelům projektů k čerpání na vědecké účely (ve výši odvozené od finančního objemu projektu)

Rektorátní soutěž o mimořádné prostředky na vědu: typicky příspěvky na pořádání konferencí a jiných akcí, vydání knihy (podávání žádostí na PřF JU do konce února)

Podpora publikačních nákladů PřF JU: podpora článků v open access časopisech, vydání knih  a dalších publikačních nákladů

Kancelář transferu technologií JU

Podpora pro spolupráci akademické a komerční sféry

Servis pro ochranu duševního vlastnictví

Výzkumné základny

Svalbard (polární stanice)

Papua-Nová Guinea (tropická stanice, společně s BC AV ČR)

Jazyková podpora

1. Kurzy angličtiny pro akademické a vědecké účely pro studenty

    English for Science 1 (OJZ/525) - navazuje na kurzy Magisterské angličtiny 1 (OJZ/310) a 2 (OJZ/320)

2. Kurz akademického psaní pro studenty Magisterská angličtina 2 NS Academic Writing (OJZ/420)

3. Kurz pro studenty Technical Writing (procvičování odborného stylu v angličtině psaním článků ze svého vlastního oboru)

4. Kurz Doktorandská angličtina(OJZ/500)

5. Writing Clinic (bezplatné jazykové konzultace pro studenty a zaměstnance)