Postdoktorské pozice


Postdoktorské pozice

Univerzitní postdoktorské pozice: financování maximálně dvouletých pobytů  - příjem žádostí + CV na PřF do 31. srpna 2022 Janě Meinelové, veda@prf.jcu.cz; metodika; kritéria; přehled udělených pozic. Odd. pro vědu zajistí podpis děkanky na žádostech postoupených rektorátu.

Fakultní pozice: rozšířená podpora uchazečů o univerzitní postdoktorskou pozici, prodloužení stávajících pobytů

Konkrétní nabídky postdoktorských a jiných pozic jsou uvedené na stránce https://web.prf.jcu.cz/struktura-prf/pracovni-pozice/volne-pracovni-pozice.html