Publikační záznamy, počet citací

Počet citací + nastavení ORCID účtu a propojení s Publons.com (propojené s Web of Science)


Návody na určení počtu citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu), tj. kolikrát byly v daném roce (např. 2019) vaše celoživotní publikace (bez ohledu na afiliaci) citovány jinými autory.
Pro účely hodnocení akademických pracovníků lze použít výsledek z kteréhokoliv z těchto dvou zdrojů:

Hledání v databázi SCOPUS  - postup je jednoduchý.
Pokud hledáte dle jména, ověřte, že vyberete pouze záznamy obsahující vaše publikace. Pokud hledáte ve Scopu zadáním vašeho ORCID (tímto způsobem může citace dohledat i referentka pro vědu), ověřte, že záznam obsahuje všechny vaše publikace.

Web of Science - přijatelný postup na dohledání počtu citací, vyžaduje ruční odečtení autocitací z nejnovějších prací
Web of Science - starší postup, zdlouhavý.

Návody na vytvoření a udržování aktuálního seznamu publikací v ORCID