Individuální GA JU


Jednoleté nebo dvouleté projekty studentů doktorského studia.

Kontrolu projektů a sběr žádostí provádí odd. pro vědu PřF JU (J. Meinelová), elektronickou žádost na web JU nahrávají sami studenti.

Uzávěrka žádostí je každoročně kolem 20. 10., fakultní kontrola má termín o týden dříve.

Stránky Grantové agentury JU